การเปลี่ยนแปลงธุรกิจในยุคโควิท-19

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 จน ณ ปัจจุบันปีพ.ศ.2564 เข้าสู่ระรอกที่ 3 ของการระบาดของโรค กระแสธุรกิจจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

สำหรับประเทศไทยการแพร่ระบาดเกิดขึ้นมาเกิน 1 ปีมาแล้ว และสถานการณ์ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ในทุกๆวัน ทำให้การจัดการหรือบริหารธุรกิจเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก สืบเนื่องมาจากความล่าช้าของการซีดวัคซีน หรืออื่นๆ การแพร่ระบาดจึงยังไม่คลายลง เป็นผลให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวกันอย่างต่อเนื่อง
ความกดดันในหลายๆภาคส่วนทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ เช่น การทำงาน การบริโภค การท่องเที่ยว และการจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น หลายๆธุรกิจจึงต้องปรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจไปสู่บริบทใหม่ เพื่อให้รับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และช่วยลดต้นทุน,ลดค่าใช้จ่าย เป็นอีกหนึ่งหนทาง
รวมไปด้วยถึงบริษัทของเรา บริษัท มีสุข คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจึงได้จัดทำพื้นที่โกดังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่าตามขนาดการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก 100 ตารางเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ 3,000 ตารางเมตร มีทั้งในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑล ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน การติดต่อพูดคุยพบปะในธุรกิจเป็นไปอย่างยากลำบาก ทำให้ธุรกิจแบบเก่าเริ่มเลือนหายไป พร้อมกับธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น นั่นคือ สื่อออนไลน์ 
จะเห็นได้ว่า สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆเกือบ 100% และเพื่อเป็นการรองรับภาคธุรกิจของโลกดิจิตอลยุคใหม่ Happy Reslestate จึงเปิดทำเลโครงการโกดังให้เช่า สำหรับรับรองภาคธุรกิจที่เติบโตขึ้นในยุคนี้อย่างมหาศาล

 

??⬇⬇สนใจโกดังเช่าคลิ๊กลิ้ง ??

http://bit.ly/2KpgizA