บริหารที่ดินอย่างไรให้ปลอดภาษี

สำหรับเจ้าของที่ดินหลายท่านที่กำลังมองหาวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดภาษีที่ดินฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนั้น การทำธุรกิจสร้าง โกดังให้เช่า เพื่อเก็บสินค้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งและกำลังเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการขนส่งซึ่งยังต้องการพื้นที่ ให้เช่าโกดัง เพื่อจัดเก็บและการกระจายสินค้าและขนส่งสินค้าอีกจำนวนหลายล้านตารางเมตร สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงโลกกำลังเริ่มขึ้น เช่น เกิดโรคระบาดทำให้ผู้คนมีความลำบากในการใช้ชีวิตจึงพึ่งพาธุรกิจขนส่งมากขึ้น หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำให้การทำธุรกิจใช้คนน้อยลง การสื่อสารที่ให้การเข้าถึงสินค้าและบริการทุกชนิดเพียงปลายนิ้วสัมผัส เราลองมาดูกันว่าการสร้างโกดังให้เช่า บนที่ดินของท่านเองนั้นจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 4 ปีได้หรือไม่